Cantemus Domino

Het koor Cantemus Domino is het koor dat verbonden is aan de H. Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag.
In verschillende samenstellingen ondersteunt het koor eenmaal per twee weken de liturgie van de wekelijkse Hoogmis om 10. 15 uur en andere belangrijke kerkelijke feesten. De Schola Cantorum verzorgt de Gregoriaanse gezangen tijdens alle plechtigheden. De artistieke en muzikale leiding is in handen van dirigent/organist Jos Laus.

Cantemus Domino gefotografeerd in het priesterkoor van de H. Jacobuskerk; december 2009

     Schola Cantorum H. Jacobuskerk in de Kloosterkerk te Den Haag  (Nat. Getijdendag 2015)

Er wordt nog steeds gezongen in de monumentale neogotische Jacobuskerk, in 1878 gebouwd door bouwmeester Pierre Cuijpers, in het hart van de Residentie. De kerk is opgedragen aan de heilige Jacobus, patroon van de stad Den Haag. In de afgelopen jaren heeft deze kerk, een rijksmonument, een ingrijpende restauratie ondergaan.

In deze kerk klinkt al meer dan 125 jaar de koorzang van het parochiële kerkkoor Cantemus Domino en de gregoriaanse gezangen, die voor de zondagse liturgie van toepassing zijn.

Aanvankelijk bestond het koor uitsluitend uit mannenstemmen. Die tijden zijn gelukkig voorbij: er is nu een gemengd koor waarin door sopranen, alten, tenoren en bassen gezamenlijk wordt gezorgd voor een welluidende uitvoering van schitterende Missen.

Cantemus Domino is springlevend! Het repertoire is aanzienlijk uitgebreid. In de laatste jaren is het ledental gestaag toegenomen. Het koor heeft laten horen, dat de kerkmuziek in de ruimste zin van het woord binnen het liturgisch kader nog niets aan waarde heeft ingeboet. De muzikale traditie van deze binnenstadsparochie wint dan ook weer aan glans nu bijzondere muziekprojecten weer gestalte krijgen. Het gemengd koor Cantemus Domino brengt om de week meerstemmige kerkmuziek ten gehore; de gregoriaanse gezangen klinken elke zondag. Haydn, Mozart, Eberlin, Bruckner en Schubert staan op het programma om maar een paar componisten te noemen; maar het koor presenteert ook indrukwekkende uitvoeringen van missen van Nederlandse componisten. Andriessen, Strategier en Monnikendam zijn met regelmaat te beluisteren. In de zomer van 2007 is een CD verschenen waarop de Missa Festiva voor gemengd koor, 2 trompetten ,2 trombones en orgel van Marius Monnikendam (1896-1977) zijn opgenomen. De Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen (1892-1981) voor 6-stemmig gemengd koor en groot orgel werd in 2009 opgenomen. .

De leden van het koor zien het als een uitdaging om dergelijke grote en indrukwekkende projecten - onder leiding van onze inspirerende dirigent Jos Laus - tot een goed resultaat te brengen.

Hebt u een hart voor koormuziek? Zingt u zelf ook graag? Belt u dan eens met Adèle Nieuweboer en maak een afspraak voor een bezoek op een repetitieavond. Vrijblijvend. Misschien wordt u getroffen door de allervriendelijkste sfeer op ons koor. Misschien wilt u daar zelf wel bij horen. U bent van harte welkom.

André Olgers,
voorzitter van Cantemus Domino

Geef uw stem aan Cantemus Domino

Het zangkoor Cantemus Domino (‘Laten wij zingen voor de Heer’) luistert sinds 1890 de liturgie in de St. Jacobuskerk op met kerkelijke gezangen. De nadruk heeft altijd gelegen op muziek die is gecomponeerd voor de mis volgens het Romeins missaal. De gezangen zijn dus voornamelijk in het Latijn, maar andere talen komen soms ook aan bod, bijvoorbeeld met Kerstmis.
De Schola Cantorum van het koor neemt de gregoriaanse zang voor haar rekening. Dat wil zeggen dat zij bij elke hoogmis de wisselende gezangen van de (zon)dag zingt en, als er geen meerstemmige mis op het programma staat, ook de vaste gezangen van één van de gregoriaanse missen. Eén keer per maand en op enige hoogtijdagen zingt de Schola in liturgische kleding in de nabijheid van het liturgisch centrum.
Het gemengde koor als geheel zingt twee keer paar maand en op alle grote feesten de mis. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit het beste wat zo’n vijf eeuwen muziekgeschiedenis heeft opgeleverd. Op het repertoire staan missen van onder anderen Charpentier, Eberlin, Haydn, Mozart, Gounod, Bruckner, Perosi, Andriessen, De Klerk en Strategier. Daarnaast heeft het koor een repertoire van kerkelijke motetten.

Het gemengde koor repeteert elke woensdagavond tussen 20.30 en 22.30 uur. Voorafgaand daaraan repeteert de Schola vanaf 19.45 uur.
De vereniging heeft tot doel de kerkmuziek, in de ruimste zin van het woord, gestalte te geven.
Cantemus Domino kan goede zangers en zangeressen gebruiken. Enige ervaring met koorzang is gewenst. Kom eens langs op een woensdagavond (20.30 uur)! Adres: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60A. (onder de poort) U kunt zich aanmelden als aspirant-lid, of gewoon om eerst de sfeer te proeven van gezellig samen zingen.

Informatie:
Fred Hoefsmit (070) 3684781 
Adèle Nieuweboer (070) 3863457

Donateursfonds Cantemus Domino.

Word donateur!

Cantemus Domino kan gelukkig beschikken over een groot aantal vrienden, die het koor een goed hart toedragen. Het zijn de sympathisanten die ons ook met een financiële bijdrage willen steunen.

Daardoor is Cantemus Domino in staat om wat extra te investeren in solisten of instrumentale ensembles die kunnen meewerken bij de grotere uitvoeringen.

Wij zijn onze donateurs, vrienden van ons koor, zeer dankbaar voor hun steun. Wij zenden hen daarom drie maal per jaar een nieuwsbrief toe. Daarin wordt beschreven welk programma voor het komend half jaar op de agenda staat.

Als u ons ook wilt helpen om grote uitvoeringen mogelijk te maken, dan bent u van harte welkom. Wij danken u nu al vast voor uw steun. U kunt het ingevulde strookje eventueel sturen naar:

Adèle Nieuweboer  Prinses Mariannelaan 37  2275 BA Voorburg

U kunt u ook telefonisch bij haar aanmelden.

 070-3863457