Maarschalkerweerdorgel Schiedam opgeleverd

Vrijdag 4 maart a.s. zal de oplevering plaatsvinden van het Maarschalkerweerd-orgel van de Havenkerk te Schiedam. Na jaren van zwijgen en de restauratie die onlangs heeft plaatsgevonden
zal het orgel door de orgelmakers Pels & Van Leeuwen en de adviseur Jos Laus worden teruggegeven aan de opdrachtgever en eigenaar. De bedoeling is het instrument op 13 en 14 mei openbaar te presenteren met een concert door stadsorganist Arjen Leistra en een lezing door de adviseur.  Voor tijden en nadere bijzonderheden zie de agenda en www.orgelnieuws.