Gregoriaanse Gezangen tijdens de Goede Week

Tijdens de Goede Week ( 20-27 maart 2016) zullen in de Haagse St. Jacobuskerk weer de traditionele Gregoriaanse gezangen worden uitgevoerd tijdens de vieringen.  De Schola Cantorum zingt o.l.v. Jos Laus.

aanvangstijden:  Palmzondag          10.15 u.
                          Witte Donderdag   
 19.30 u
                          Goede Vrijdag        15.00 u. en 19.30 u.
                          Paaszaterdag          21.00 u.
                          Paaszondag            10.15 u.

Tijdens de Hoogmis van Pasen wordt uitgevoerd:

Missa Sti. Nicolai  - Joseph Haydn  voor soli,

koor, orgel en orkest.

Medewerking verlenen:
Astrid Vrensen sopraan   Clarijn Verkaart  mezzo    Rob Stallinga   tenor  Frans van Rooijen  bas

Carel Cames van Batenburg    orgel

koor cantemus Domino en orkest staan o.l.v. Jos Laus