Maarschalkerweerdlezing te Dordrecht

Vrijdag 17 febr. 2017, 20.00 uur zal ik de Nieuwjaarslezing verzorgen voor de Kerkvoogdij van de Augustijnenkerk te Dordrecht. De lezing heeft tot onderwerp de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk en het oeuvre van de orgelmakers Maarschalkerweerd in het algemeen.