Viering van de Pauskeuze in Den Haag

De viering van de Pauskeuze in de St. Jacobuskerk Den Haag vindt plaats op zondag 2 juli 2017 in de jacobuskerk aan de Parkstraat. Het voltallige episcopaat zal daarbij aanwezig zijn. Het koor Cantemus Domino zingt de Missa Sine Nomine van Herman Strategier. Medewerking wordt verleend door Carel Cames van Batenburg, orgel en een koperkwartet o.l.v. Theo Hartman. Zij zullen de Marche Pontificale (Pausmars) uitvoeren aan het slot van de viering. Het geheel staat onder leiding van Jos Laus. Aanvang 10.15 uur.