2020 LOUIS VIERNE FESTIVAL in Den Haag

Het Haags Orgel Kontakt (HOK) organiseert dit jaar een Festival dat geheel gewijd is aan de in 1937 overleden Franse componist en organist LOUIS VIERNE (1870-1937). Alle HOK-organisten van de Haagse Binnenstad nemen  ieder een Symfonie  voor orgel voor hun rekening, alsmede een groot aantal van de Pièces de Fantaisie.  De Marche de Centenaire de Napoléon I voor koperblazers en orgel zal worden uitgevoerd door organist Jos Laus en het Haags Koperkwartet o.l.v. Theo Hartman. Een projectkoor o.l.v. Geerten van de Wetering voert de Messe Solennelle uit; de VI Orgelsymfonie zal worden uitgevoerd op het slotconcert, waarbij alle HOK -organisten een deel voor hun rekening nemen.  Raadpleeg voor locaties, data en aanvangstijden de speciale HOK folder.

Heringebruikname Maarschalkerweerd-orgel Augustijnenkerk te Dordrecht

Op zaterdag 25 januari 2020 werd na een grondige restauratie door Elbertse Orgelmakers te Soest het Maarschalkerweerd-orgel  (1899) van de Augustijnenkerk te Dordrecht weer in gebruik genomen met een concert door André Keizer en Jos Laus, die als adviseur bij de restauratie optrad. Jan Kapaan sprak namens de Orgelcommissie. Bij dezer gelegenheid werd ook een boekwerkje gepresenteerd over de historie van dit orgel van de hand van Jos Laus. Het boekwerkje is te koop bij het Kerkelijk Bureau van de Augustijnenkerk.

 

Afscheid van het Kon. Conservatorium

In januari nam ik na 38 jaren afscheid van het Kon. Conservatorium in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Collega's van de Dansvakopleiding hadden een bijzondere afscheidsavond georganiseerd met veel speeches, ludieke voordrachten en een koud buffet.  Hartelijk Dank!

Ingebruikname Pierre Palla Concertorgel te Hilversum

Op 10 december 2019 vond de heringebruikname plaats  van het Pierre Palla Concertorgel in Studio I van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) te Hilversum.  Paul Hartog, Jos Laus en Patrick Hopper (titulair organist) speelden het programma met een luchtig concert in. Adviseurs bij de restauratie waren JOS LAUS, PAUL HARTOG, COR DOESBURG, Peter KOPPE en ARIE DEN DIKKEN. Bij deze gelegenheid werd een boek gepresenteerd van de hand van Cor L. Doesburg, Peter Koppe, Jos Laus en Arie den Dikken. Het boek is verkrijgbaar bij het MCO te Hilversum.

Kerstmis 2019 in de H. Jacobus

De Nachtmis van Kerstavond werd in de St. Jacobuskerk opgeluisterd met de Messe in F (Jugendmesse) van Joseph Haydn voor 2 solo sopranen, gemengd koor en orkest.  Koor en orkest, samengesteld uit studenten van het KC stond onder leiding van Jos Laus. Organist was Erwin Weerstra. Voorganger Dr A. van der Helm. Deze Missa werd herhaald op het feest van Driekoningen.