50- jarig Jubileum als kerkmusicus

Op 26 mei 2019 vierde ik mijn Gouden Jubileum als kerkmusicus. Tijdens de feestelijke Hoogmis in de Jacobuskerk werd door Cantemus Domino de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen gezongen. Tijdens de aansluitende receptie in de pastorie werden de aanwezigen verrast door de komst van de burgemeester van Rijswijk Michel van Bezuijen die meedeelde dat het Zijne Majesteit had behaagd mij te benoemen tot  Ridder in de Orde van Oranje Nassau,  waarna hij mij de eretekenen opspeldde. Tijdens de receptie was er tevens een bijzondere redenaar in de persoon van Leo van Ulden ofm, die een bijzonder verhaal vertelde over het fenomeen 'dirigent'; een behartigenswaardig verhaal over de dirigent, maar ook voor werkgevers en koorbesturen, daar waar men deze functionaris en de (muziek)cultuur in het algemeen zeer tekort doet, niet alleen in stoffelijke betaling, maar ook in het scheppen van ruimte voor muzikale ontplooiing. De felicitaties en adhesiebetuigingen waren groots!

 

 

Goede Week en Pasen 2019 in de Jacobuskerk

De SCHOLA CANTORUM verzorgde de Gregoriaanse gezangen op Palmzondag, waaronder de gezongen Passie in het Latijn. Vicaris Ad van der Helm zong de Christuspartij, Herman Rosenberg de Evangelista en Jos Laus de Synagoga.
Traditiegetrouw werden de liturgische vieringen van de Goede Week opgeluisterd met de wisselende Gregoriaanse gezangen.
De Paashoogmis  werd opgeluisterd met de Missa in Hon. Sti. Johannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse) van Joseph Haydn. Cantemus Domino, versterkt met gastzangers,  en begeleid door een strijkersensemble stonden o.l.v. Jos Laus. Medewerking verleende de sopraan Elma van den Dool.

Viering van de Pauskeuze 2020

Dit jaar zal de Viering van de Pauskeuze in de H. Jacobuskerk vanwege de Coranacrisis  geen doorgang vinden. De Ned. Bisschoppenconferentie beraadt zich nog over een eventuele datum in het najaar dit jaar.

Vorig jaar werd de viering muzikaal verzorgd door de koren van de Jacobus en Antonius Abt  en een Koperensemble bij deze gelegenheid  gedirigeerd door Richard Ram. Uitgevoerd werd de Missa Sine Nomine van Herman Strategier en de Marche Pontificale van Charles Gounod.

ARTS -SCIENCES -LETTRES

In April 2019 bereikte mij het mooie bericht dat ik onderscheiden werd met het DIPLôME DE MËDAILLE DE VERMEIL van de Société Académique d'éducation et d'encouragement voor mijn verdiensten voor de Franse cultuur. De onderscheiding werd mij uitgereikt op 24 juni 2019 in het Hôtel Intercontinental Paris Le Grand in Parijs.

 

Website

Deze website is een jaar buiten gebruik geweest. Geleidelijk aan zal de site weer geactualiseerd worden!