Maarschalkerweerdorgel Schiedam opgeleverd

Vrijdag 4 maart a.s. zal de oplevering plaatsvinden van het Maarschalkerweerd-orgel van de Havenkerk te Schiedam. Na jaren van zwijgen en de restauratie die onlangs heeft plaatsgevonden
zal het orgel door de orgelmakers Pels & Van Leeuwen en de adviseur Jos Laus worden teruggegeven aan de opdrachtgever en eigenaar. De bedoeling is het instrument op 13 en 14 mei openbaar te presenteren met een concert door stadsorganist Arjen Leistra en een lezing door de adviseur.  Voor tijden en nadere bijzonderheden zie de agenda en www.orgelnieuws.

Studioavonden in de Kees van Baarenzaal

Vrijdag 29 januari vindt er weer een studioavond plaats van de Balletafdeling van het Kon. Conservatorium in de Kees van Baarenzaal. Diverse klassen zullen o.l.v. hun docenten een dansvoorstelling verzorgen. Groep IV o.l.v. Joan van der Mast zal in samenwerking met Jos Laus aan de vleugel een  deel van een les moderne dans  verzorgen. Aanvang 20.15 uur.

Advents/Kerstconcert 2015

Zaterdag 19 decembevindt er een Advents/kerstconcert plaats in de H. Jacobuskerk te Den Haag.
Medewerking wordt verleend door de sopranen Teresa van der Lubbe en Madelon Steens.
De orgelbegeleiding is in handen van Jos Laus. Aanvang 16.00 uur

RKK/KRO tv-uitzending

Zondag 10 januari zal de KRO wederom te gast zijn in de Jacobuskerk in Den Haag. Tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur zullen de Gregoriaanse gezangen gezongen worden door de Schola Cantorum o.l.v. dirigent/organist Jos Laus. Celebrant is vicaris Ad van der Helm.

Cantemus Domino in de Dom van Aken

Het weekend van 9-11 oktober gaat Cantemus Domino op koorreis naar Duitsland. Zondag 11 oktober verzordt het koor de gezangen tijdens de hoogmis in de Domkerk van Aken. Uitgevoerd worden de Missa a 4 voces van Claudio Monteverdi en psalm 100 van Heinrich Schütz. Het koor staat o.l.v. Jos Laus