PASEN 2014

Tijdens een plechtige hoogmis op Pasen j.l. voerde Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus de Missa in hon. Sti. Nicolaï van Joseph Haydn uit. Medewerking verleenden Elma van den Dool - sopraan, Klarijn Verkaart - mezzo, Mateus Kaidiz - tenor, Frans van Rooijen - bas. Een orkest samengesteld uit o.a.conservatoriumstudenten en de organist Carel Cames van Batenburg zorgden voor de begeleiding.

website vernieuwd

Met ingang van 1 juni zal de website verbeterd en opnieuw vorm gegeven weer in de lucht zijn. Vanzelfsprekend kunt u uw reacties weer kwijt in het Gastenboek!

Interview Musica Religiosa

Dinsdag 6 mei j.l was ik te gast in de studio's van het IKON in Hilversum. Kees Schuurman van het programma MUSICA RELIGIOSA op Radio 5 nodigde mij uit om te komen praten over kerkmuziek in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag. Er werd uitvoerig stil gestaan bij de koorpraktijk en de uitvoeringen van de Missa Festiva van Marius Monnikendam en de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen.  De uitzending vindt plaats op zondag 27 mei om 18.00 uur op radio 5.

Orgelwerken Joop Schouten uitgebracht op CD

Binnenkort presenteert de Stichting Het Joop Schoutenhuis een gloednieuwe CD met alle orgelcomposities van de bekende Rijswijkse musicus Joop Schouten (1907 - 1983). Drie oud-leerlingen - Frits Haaze - Jos Laus en Aart de Kort - alsmede Wim Hazeu (opvolger van Joop Schouten als organist van de H. Agneskerk)   namen alle orgelwerken op. De opnamen vonden plaats op de orgels van de H. Jacobuskerk (Adema/Maarschalkerweerd) en H. Agneskerk (Vermeulen/Adema) te Den Haag en het JOOP SCHOUTEN-orgel dat staat opgesteld in laatst genoemde kerk. De CD is te bestellen bij de Stichting Het Joop Schoutenhuis.

Musica Religiosa

Dinsdag 6 mei 2013 sprak Kees Schuurman met mij als organist en uitvoerend musicus. Voor het programma werd een keuze gemaakt uit mijn cd FRANSE MEESTERS IN DE HOFSTAD. De uitzending van deze orgelwerken vindt plaats op 8 juli om 22.00 uur Musica Religiosa op Radio 5.