website vernieuwd

Met ingang van 1 juni zal de website verbeterd en opnieuw vorm gegeven weer in de lucht zijn. Vanzelfsprekend kunt u uw reacties weer kwijt in het Gastenboek!

Orgelwerken Joop Schouten uitgebracht op CD

Binnenkort presenteert de Stichting Het Joop Schoutenhuis een gloednieuwe CD met alle orgelcomposities van de bekende Rijswijkse musicus Joop Schouten (1907 - 1983). Drie oud-leerlingen - Frits Haaze - Jos Laus en Aart de Kort - alsmede Wim Hazeu (opvolger van Joop Schouten als organist van de H. Agneskerk)   namen alle orgelwerken op. De opnamen vonden plaats op de orgels van de H. Jacobuskerk (Adema/Maarschalkerweerd) en H. Agneskerk (Vermeulen/Adema) te Den Haag en het JOOP SCHOUTEN-orgel dat staat opgesteld in laatst genoemde kerk. De CD is te bestellen bij de Stichting Het Joop Schoutenhuis.

Musica Religiosa

Dinsdag 6 mei 2013 sprak Kees Schuurman met mij als organist en uitvoerend musicus. Voor het programma werd een keuze gemaakt uit mijn cd FRANSE MEESTERS IN DE HOFSTAD. De uitzending van deze orgelwerken vindt plaats op 8 juli om 22.00 uur Musica Religiosa op Radio 5.

Interview Musica Religiosa

Dinsdag 6 mei j.l was ik te gast in de studio's van het IKON in Hilversum. Kees Schuurman van het programma MUSICA RELIGIOSA op Radio 5 nodigde mij uit om te komen praten over kerkmuziek in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag. Er werd uitvoerig stil gestaan bij de koorpraktijk en de uitvoeringen van de Missa Festiva van Marius Monnikendam en de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen.  De uitzending vindt plaats op zondag 27 mei om 18.00 uur op radio 5.

Oplevering Vermeulen-orgel Amsterdam

Januari jongstleden vond  in aanwezigheid van de rijksadviseur Rudi van Straten, de opdrachtgever en de orgelmakers de eindkeuring plaats van het Vermeulen-orgel (1918) in de kerk van de O.L.Vrouw van de A.H. Rozenkrans (Obrechtstraat) te Amsterdam na een ingrijpende reconstructie en restauratie door de firma Pels & van Leeuwen uit 's- Hertogenbosch. Het uit de jaren zestig van de vorige eeuw daterende rugwerkje werd verwijderd, de positieffunctie bleef in aangepaste vorm gehandhaafd door een nieuwe windlade in de Hoofdwerkkas te plaatsen tussen Hoofdwerk en Zwelwerk. Laatstgenoemde werken alsmede het pedaal werden in de oorspronkelijke staat van 1918 teruggebracht; voor de invulling van het positief werd aansluiting gezocht bij het drie klaviersorgel van de Antonius Abtkerk te Den Haag. Alle betrokkenen waren zeer onder de indruk van het behaalde restauratieresultaat. De openbare presentatie van het instrument zal plaatsvinden op zondagmiddag 25 maart om 15.00 uur. Bernard Bartelink en Kees de Wijs, oud-organisten van de kerk zullen het instrument bespelen, terwijl adviseur Jos Laus een lezing zal verzorgen over de ins en outs van de restauratie. Een uitgebreide brochure over de geschiedenis en de restauratie van het orgel zal die middag worden uitgereikt.