Musica Religiosa

Dinsdag 6 mei 2013 sprak Kees Schuurman met mij als organist en uitvoerend musicus. Voor het programma werd een keuze gemaakt uit mijn cd FRANSE MEESTERS IN DE HOFSTAD. De uitzending van deze orgelwerken vindt plaats op 8 juli om 22.00 uur Musica Religiosa op Radio 5.

Oplevering Vermeulen-orgel Amsterdam

Januari jongstleden vond  in aanwezigheid van de rijksadviseur Rudi van Straten, de opdrachtgever en de orgelmakers de eindkeuring plaats van het Vermeulen-orgel (1918) in de kerk van de O.L.Vrouw van de A.H. Rozenkrans (Obrechtstraat) te Amsterdam na een ingrijpende reconstructie en restauratie door de firma Pels & van Leeuwen uit 's- Hertogenbosch. Het uit de jaren zestig van de vorige eeuw daterende rugwerkje werd verwijderd, de positieffunctie bleef in aangepaste vorm gehandhaafd door een nieuwe windlade in de Hoofdwerkkas te plaatsen tussen Hoofdwerk en Zwelwerk. Laatstgenoemde werken alsmede het pedaal werden in de oorspronkelijke staat van 1918 teruggebracht; voor de invulling van het positief werd aansluiting gezocht bij het drie klaviersorgel van de Antonius Abtkerk te Den Haag. Alle betrokkenen waren zeer onder de indruk van het behaalde restauratieresultaat. De openbare presentatie van het instrument zal plaatsvinden op zondagmiddag 25 maart om 15.00 uur. Bernard Bartelink en Kees de Wijs, oud-organisten van de kerk zullen het instrument bespelen, terwijl adviseur Jos Laus een lezing zal verzorgen over de ins en outs van de restauratie. Een uitgebreide brochure over de geschiedenis en de restauratie van het orgel zal die middag worden uitgereikt.

Evangelische Omroep speelt Franse Meesters

De Evangelische Omroep (populaire orgelbespeling) zendt op zaterdagavond 17 september tussen 22.02 en 22.30 uur een aantal stukken uit van mijn CD FRANSE MEESTERS IN DE HOFSTAD !
Samenstelling en presentatie: Heleen van Dijk.

Lees meer: Evangelische Omroep speelt Franse Meesters

RKK/KRO Vieringen

De RKK/KRO zendt dit nieuwe jaar weer een drietal vieringen uit vanuit de St. Jacobuskerk te Den Haag. De eerste viering vindt plaats op 8 januari (Epiphanie). Het parochiële koor Cantemus Domino en Schola Cantorum verzorgen de muzikale ondersteuning.  Op het programma de Missa in G - A. Caldara voor soli/gemengd koor en orgel. De volgende uitzendingen zijn op 18 maart en 29 juli. Zie ook de agenda.

Capella geeft concerten

De Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus zal in het vroege najaar van 2011 een drietal concerten geven. Het programma omvat MARIA-motetten uit verschillende eeuwen. Er worden werken uitgevoerd van Isaac, Byrd, Aichinger, Handl, Palestrina, Grieg, Rachmaninoff, Rheinberger, Verheij, Duruflé, Poulenc, Strawinsky, Strategier en Britten. De organist Aart de Kort verleent medewerking aan dit project. De concerten vinden plaats in Den Haag, Oud Kath. kerk, Leiden, Lodewijkskerk en Vierakker, H. Willibrorduskerk. Voor data en tijden zie de agenda.