CD's en Audio

 

Deze CD werd opgenomen in September 2010 op het  Frans-romantische Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de H. Jacobuskerk in Den Haag. 

 

Deze CD werd opgenomen in de Lutherse Kerk te Den Haag bij gelegenheid van de

                                     MAX REGER-Herdenking 1873-1916

 

 

 

Deze CD werd opgenomen b.g.v. het 40-jarig bestaan van het HAAGS ORGEL KONTAKT (HOK)

 

 

Deze CD  met Orgelwerken van JOOP SCHOUTEN werd opgenomen in 2013 OP het 
Joop Schouten orgel in de H. Agneskerk en het Adema-Maarschalkerweerd/orgel van
de H. Jacobuskerk te Den Haag. De werken werden gespeeld door 3 oudleerlingen
van Joop Schouten: AART DE KORT, FRITS HAAZE en JOS LAUS.

 

 

Cd-opname gemaakt b.g.v. het 40-jarig jubileum van het HAAGS ORGEL KONTAKT.

De organisten van de Haagse binnenstad, JOS LAUS, GEERTEN VAN DE WETERING, AART BERGWERFF, JOS VAN DER KOOY en BEN VAN OOSTEN bespelen het WITTE-orgel van de
Nieuwe Kerk te Den Haag.

 

 

Deze CD werd gemaakt in 2011. De Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus  zong Mariamotetten
te Leiden, Lodewijkskerk, Den Haag, Oud Kath. kerk en Vierakker, H. Willibrorduskerk.
Aart de Kort verzorgde de orgelbegeleidingen en orgelsoli.

 

Deze CD werd opgenomen  op het Adema/Maarschalkerweerdorgel van
de H. Jacobuskerk te Den Haag in 2010.

 

 

Missa Te Deum Laudamus - Hendrik Andriessen,  opgenomen 2008 St. Jacobuskerk Den Haag

 

Deze CD met de Missa Festiva van Marius Monnikendam werd opgenomen in de St. Jacobuskerk
te Den Haag door Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus.  Klaas Trapman,  orgelbegeleiding,
Jos Laus , orgelsoli.

 

 

 

 

 

 

Deze CD werd opgenomen in de H. Jacobuskerk Den Haag b.g.v. het Passieconcert in maart 2007.

 

 

 

 

CD opgenomen t.g.v. de heringebruikname van het Mitterreitherorgel in de kerk van de H. Lodewijk
te Leiden. Het orgel wordt bespeeld door Ton van Eck, Jos Laus en Jeroen Pijpers.
Verschenen als bijlage in het boekwerk over de restauratie.