Cantemus Domino

Het koor Cantemus Domino is het koor dat verbonden is aan de H. Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag.
In verschillende samenstellingen ondersteunt het koor eenmaal per twee weken de liturgie van de wekelijkse Hoogmis om 10. 15 uur en andere belangrijke kerkelijke feesten. De Schola Cantorum verzorgt de Gregoriaanse gezangen tijdens alle plechtigheden. De artistieke en muzikale leiding is in handen van dirigent/organist Jos Laus.

Cantemus Domino gefotografeerd in het priesterkoor van de H. Jacobuskerk; december 2009

     Schola Cantorum H. Jacobuskerk in de Kloosterkerk te Den Haag  (Nat. Getijdendag 2015)

Er wordt nog steeds gezongen in de monumentale neogotische Jacobuskerk, in 1878 gebouwd door bouwmeester Pierre Cuijpers, in het hart van de Residentie. De kerk is opgedragen aan de heilige Jacobus, patroon van de stad Den Haag. In de afgelopen jaren heeft deze kerk, een rijksmonument, een ingrijpende restauratie ondergaan.

In deze kerk klinkt al meer dan 125 jaar de koorzang van het parochiële kerkkoor Cantemus Domino en de gregoriaanse gezangen, die voor de zondagse liturgie van toepassing zijn.

Aanvankelijk bestond het koor uitsluitend uit mannenstemmen. Die tijden zijn gelukkig voorbij: er is nu een gemengd koor waarin door sopranen, alten, tenoren en bassen gezamenlijk wordt gezorgd voor een welluidende uitvoering van schitterende Missen.

Cantemus Domino is springlevend! Het repertoire is aanzienlijk uitgebreid. In de laatste jaren is het ledental gestaag toegenomen. Het koor heeft laten horen, dat de kerkmuziek in de ruimste zin van het woord binnen het liturgisch kader nog niets aan waarde heeft ingeboet. De muzikale traditie van deze binnenstadsparochie wint dan ook weer aan glans nu bijzondere muziekprojecten weer gestalte krijgen. Het gemengd koor Cantemus Domino brengt om de week meerstemmige kerkmuziek ten gehore; de gregoriaanse gezangen klinken elke zondag. Haydn, Mozart, Eberlin, Bruckner en Schubert staan op het programma om maar een paar componisten te noemen; maar het koor presenteert ook indrukwekkende uitvoeringen van missen van Nederlandse componisten. Andriessen, Strategier en Monnikendam zijn met regelmaat te beluisteren. In de zomer van 2007 is een CD verschenen waarop de Missa Festiva voor gemengd koor, 2 trompetten ,2 trombones en orgel van Marius Monnikendam (1896-1977) zijn opgenomen. De Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen (1892-1981) voor 6-stemmig gemengd koor en groot orgel werd in 2009 opgenomen. .

De leden van het koor zien het als een uitdaging om dergelijke grote en indrukwekkende projecten - onder leiding van onze inspirerende dirigent Jos Laus - tot een goed resultaat te brengen.

 

 

Capella Sti. Jacobi tijdens een concert in de H. Jacobuskerk

 

 

 

 

 Capella Sti. Jacobi  b.g.v. de Max REGERherdenking in 2016 in de Lutherse kerk te Den Haag.