Goede Week en Pasen 2019 in de Jacobuskerk

De SCHOLA CANTORUM verzorgde de Gregoriaanse gezangen op Palmzondag, waaronder de gezongen Passie in het Latijn. Vicaris Ad van der Helm zong de Christuspartij, Herman Rosenberg de Evangelista en Jos Laus de Synagoga.
Traditiegetrouw werden de liturgische vieringen van de Goede Week opgeluisterd met de wisselende Gregoriaanse gezangen.
De Paashoogmis  werd opgeluisterd met de Missa in Hon. Sti. Johannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse) van Joseph Haydn. Cantemus Domino, versterkt met gastzangers,  en begeleid door een strijkersensemble stonden o.l.v. Jos Laus. Medewerking verleende de sopraan Elma van den Dool.