Goede Week en Pasen 2020 in de St. Jacobuskerk

De vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag werden uitgezonden vanuit de H. Jacobuskerk. Zonder kerkgangers werden de aangepaste vieringen voor de camera gebracht. Medewerking verleenden pastoor Dolf Langerhuizen en een paar parochianen (lectores),  Maria voor 't Hekke, sopraan en Joost de Ridder, tenor traden op als cantor. Jos Laus bespeelde het Altaarorgel.