Corana-crisis

In het kader van het uitbreken van de Corona-crisis en allerlei beperkende maatregelen, zijn alle concerten en liturgische vieringen in de St. Jacobuskerk gecancelled. Via deze rubriek zullen wij u op de hoogte houden van de nadere ontwikkelingen.

Pasen 2020 St. Jacobuskerk

De Hoogmis van het Hoogfeest van Pasen 2020 zal muzikaal worden geflankeerd door de uitvoering van de Missa Brevis in B (KV 275) van W.A. Mozart en het Halleluia (Messiah) van G.F. Händel. Deze Missa, ooit eerder uitgevoerd in de H. Jacobuskerk, is minder bekend, maar muzikaal interessanter dan de Missae in D en C. De Missa is geschreven voor soli, gemengd koor en orkest. Solisten zijn Elma van den Dool, sopraan, Klarijn Verkaart, mezzo, Mateus Kaidiz, tenor en Frans van Rooijen, bas. De continuopartij is in handen van Erwin Weerstra. Het koor Cantemus Domino en het orkest, bestaande uit (oud) leerlingen van het KC en leden uit andere orkesten staan onder leiding van JOS LAUS. Voorganger is vicaris  Ad van der Helm.

PIERRE PALLA CONCERTORGEL

Zie voor meer informatie de rubriek publicaties.

Haags Koper Kwartet

Het Haags Koper Kwartet o.l.v. Theo Hartman zal tijdens het Vierne FESTIVAL een concert verzorgen in de St. Jacobuskerk op 25 april. Medewerking verleent de organist JOS LAUS. Op het programma staat de MARCHE DE CENTENAIRE DE NAPOLÉON  I van Louis Vierne (opus 46) voor koperblazers en orgel. Daarnaast worden er werken gespeeld van FLOR PEETERS, CHARLES TOURNEMIRE en GABRIÈL PIERNÉ.

medewerkenden:

Rutger Woudenberg    trompet
Theo Hartman            trompet
Sophie Graven            trombone
Cyril Scheepmaker      trombone

Frans Asselman          pauken

2020 LOUIS VIERNE FESTIVAL in Den Haag

Het Haags Orgel Kontakt (HOK) organiseert dit jaar een Festival dat geheel gewijd is aan de in 1937 overleden Franse componist en organist LOUIS VIERNE (1870-1937). Alle HOK-organisten van de Haagse Binnenstad nemen  ieder een Symfonie  voor orgel voor hun rekening, alsmede een groot aantal van de Pièces de Fantaisie.  De Marche de Centenaire de Napoléon I voor koperblazers en orgel zal worden uitgevoerd door organist Jos Laus en het Haags Koperkwartet o.l.v. Theo Hartman. Een projectkoor o.l.v. Geerten van de Wetering voert de Messe Solennelle uit; de VI Orgelsymfonie zal worden uitgevoerd op het slotconcert, waarbij alle HOK -organisten een deel voor hun rekening nemen.  Raadpleeg voor locaties, data en aanvangstijden de speciale HOK folder.