Heringebruikname Maarschalkerweerd-orgel Augustijnenkerk te Dordrecht

Op zaterdag 25 januari 2020 werd na een grondige restauratie door Elbertse Orgelmakers te Soest het Maarschalkerweerd-orgel  (1899) van de Augustijnenkerk te Dordrecht weer in gebruik genomen met een concert door André Keizer en Jos Laus, die als adviseur bij de restauratie optrad. Jan Kapaan sprak namens de Orgelcommissie. Bij dezer gelegenheid werd ook een boekwerkje gepresenteerd over de historie van dit orgel van de hand van Jos Laus. Het boekwerkje is te koop bij het Kerkelijk Bureau van de Augustijnenkerk.

 

Ingebruikname Pierre Palla Concertorgel te Hilversum

Op 10 december 2019 vond de heringebruikname plaats  van het Pierre Palla Concertorgel in Studio I van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) te Hilversum.  Paul Hartog, Jos Laus en Patrick Hopper (titulair organist) speelden het programma met een luchtig concert in. Adviseurs bij de restauratie waren JOS LAUS, PAUL HARTOG, COR DOESBURG, Peter KOPPE en ARIE DEN DIKKEN. Bij deze gelegenheid werd een boek gepresenteerd van de hand van Cor L. Doesburg, Peter Koppe, Jos Laus en Arie den Dikken. Het boek is verkrijgbaar bij het MCO te Hilversum.

Kerstmis 2019 in de H. Jacobus

De Nachtmis van Kerstavond werd in de St. Jacobuskerk opgeluisterd met de Messe in F (Jugendmesse) van Joseph Haydn voor 2 solo sopranen, gemengd koor en orkest.  Koor en orkest, samengesteld uit studenten van het KC stond onder leiding van Jos Laus. Organist was Erwin Weerstra. Voorganger Dr A. van der Helm. Deze Missa werd herhaald op het feest van Driekoningen.

Afscheid van het Kon. Conservatorium

In januari nam ik na 38 jaren afscheid van het Kon. Conservatorium in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Collega's van de Dansvakopleiding hadden een bijzondere afscheidsavond georganiseerd met veel speeches, ludieke voordrachten en een koud buffet.  Hartelijk Dank!

50- jarig Jubileum als kerkmusicus

Op 26 mei 2019 vierde ik mijn Gouden Jubileum als kerkmusicus. Tijdens de feestelijke Hoogmis in de Jacobuskerk werd door Cantemus Domino de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen gezongen. Tijdens de aansluitende receptie in de pastorie werden de aanwezigen verrast door de komst van de burgemeester van Rijswijk Michel van Bezuijen die meedeelde dat het Zijne Majesteit had behaagd mij te benoemen tot  Ridder in de Orde van Oranje Nassau,  waarna hij mij de eretekenen opspeldde. Tijdens de receptie was er tevens een bijzondere redenaar in de persoon van Leo van Ulden ofm, die een bijzonder verhaal vertelde over het fenomeen 'dirigent'; een behartigenswaardig verhaal over de dirigent, maar ook voor werkgevers en koorbesturen, daar waar men deze functionaris en de (muziek)cultuur in het algemeen zeer tekort doet, niet alleen in stoffelijke betaling, maar ook in het scheppen van ruimte voor muzikale ontplooiing. De felicitaties en adhesiebetuigingen waren groots!