Goede Week en Pasen 2019 in de Jacobuskerk

De SCHOLA CANTORUM verzorgde de Gregoriaanse gezangen op Palmzondag, waaronder de gezongen Passie in het Latijn. Vicaris Ad van der Helm zong de Christuspartij, Herman Rosenberg de Evangelista en Jos Laus de Synagoga.
Traditiegetrouw werden de liturgische vieringen van de Goede Week opgeluisterd met de wisselende Gregoriaanse gezangen.
De Paashoogmis  werd opgeluisterd met de Missa in Hon. Sti. Johannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse) van Joseph Haydn. Cantemus Domino, versterkt met gastzangers,  en begeleid door een strijkersensemble stonden o.l.v. Jos Laus. Medewerking verleende de sopraan Elma van den Dool.

ARTS -SCIENCES -LETTRES

In April 2019 bereikte mij het mooie bericht dat ik onderscheiden werd met het DIPLôME DE MËDAILLE DE VERMEIL van de Société Académique d'éducation et d'encouragement voor mijn verdiensten voor de Franse cultuur. De onderscheiding werd mij uitgereikt op 24 juni 2019 in het Hôtel Intercontinental Paris Le Grand in Parijs.

 

Website

Deze website is een jaar buiten gebruik geweest. Geleidelijk aan zal de site weer geactualiseerd worden!

Viering van de Pauskeuze 2020

Dit jaar zal de Viering van de Pauskeuze in de H. Jacobuskerk vanwege de Coranacrisis  geen doorgang vinden. De Ned. Bisschoppenconferentie beraadt zich nog over een eventuele datum in het najaar dit jaar.

Vorig jaar werd de viering muzikaal verzorgd door de koren van de Jacobus en Antonius Abt  en een Koperensemble bij deze gelegenheid  gedirigeerd door Richard Ram. Uitgevoerd werd de Missa Sine Nomine van Herman Strategier en de Marche Pontificale van Charles Gounod.

KOORPROJECT 2019

Projectzangers gezocht voor Koorproject 2019. De Capella Sti. Jacobi is voornemens in maart 2019  een tweetal werken uit voeren : DE PROFUNDIS - MARCEL DUPRÉ en ICH LASSE DICH NICHT  - van JOH. SEB. BACH.  Het werk van Dupré is 'pittig' en vraagt veel van de zangers en zangeressen. Gevraagd worden sopranen, alten, tenoren en bassen. Van de projectzangers wordt verwacht dat zij een ruime ervaring met de koorpraktijk te hebben en in staat te zijn de werken zelfstandig in te studeren (een eventuele partijrepetitie zou kunnen worden afgesproken). Om een spreiding te maken is een voorlopig repetitieschema opgesteld, waarbij de dinsdag- of de donderdagavond als planning zijn aangehouden. Indien collectief afgesproken op een andere dag/datum wordt geopteerd kunnen zo nodig op agendabasis nadere/andere aanvullende afspraken worden gemaakt. De repetities en eerste uitvoering zijn gepland in Den Haag, de mogelijkheid bestaat het werk ook in Frankrijk en Duitsland uit te voeren.

Om een inzicht te krijgen in de mogelijkheid en realisering van dit project zou ik graag een reactie ontvangen; het delen van dit bericht (social media) met potentiële projectleden wordt zeer gewaardeerd. Suggesties voor werving etc. zijn welkom, ook logistieke ondersteuning.

Voorlopig repetitieschema (repetitieruimte in Den Haag wordt nader bekend gemaakt):

2018

di 25 sept -do 11 okt - di 30 okt - do 14 nov - di 27 nov

2019

di 8 jan - do 24 jan - di 5 febr - do 21 febr - di 5 mrt - do 14 mrt  - do 28 mrt  Generale Repetitie

VRIJDAG  29 maart 20.15 u. of ZATERDAG 30 maart 16.00 uur CONCERT JACOBUSKERK DEN HAAG

andere concertdata volgen .