Concertserie 2015 Jacobuskerk Den Haag

Evenals vorige jaren wordt er in 2015 in de H. Jacobuskerk weer een aantal concerten georganiseerd. De Concertcommissie heeft in samenwerking met het Haags Orgel Kontakt  een gevarieerd aanbod samengesteld. Naast het traditionele Passieconcert (maart) en het Advents/Kerstconcert (december) is er een viertal orgelconcerten. Gasten dit jaar zijn:  Gerard Legierse, Jos Laus, Aart de Kort; uit België verwelkomen wij Jan van Mol en Cristel De Meulder (sopraan). De toegang is in principe vrij, wel wordt er na afloop van de concerten een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. De concerten vinden plaats op de zaterdagmiddag om 16.00 uur. Voor nadere gegevens zie de AGENDA of www.haagsorgelkontakt.nl. Van harte aanbevolen! 

RADIO interview met Jos Laus

Zondag 14 december was ik te gast in het programma Musica Religiosa van het IKON. De vraag was om samen met Ben Hosman, voorzitter van de stichting Het Joop Schoutenhuis te komen praten over deze Rijswijkse musicus. Naast aanbevelingen voor de onlangs uitgebrachte CD met zijn orgelwerken waren naast aardige anekdotes over- en improvisaties van Joop Schouten te horen op het orgel van de voormalige Hippolytuskerk in Delft. Als hoogtepunt was een historisch interview met Joop SChouten te horen. Het geheel is terug te luisteren op UITZENDING GEMIST Radio 5 Musica Religiosa. 

MAARSCHALKERWEERDORGEL SCHIEDAM IN RESTAURATIE

Na jarenlange rust en voorbereiding gaat nu toch de restauratie van start van het indrukwekkende Maarschalkerweerd-orgel (1875) van de voormalige Havenkerk te Schiedam. Het exterieur van het kerkgebouw werd in de afgelopen jaren gerestaureerd. Nu in 2014 wordt de restauratie van het interieur ter hand genomen. Ook het orgel valt in de subsidieregeling die voor het gebouw van toepassing is. Medio april heeft de firma Pels & Van Leeuwen uit Den Bosch het instrument gedemonteerd en naar de ateliers vervoerd. Het restauratieplan opgesteld door Jos Laus voorziet in schoonmaak, instandhouding en waar mogelijk kleine reconstructieve werkzaamheden. De verwachting is dat het orgel in de loop van 2015 wordt herplaatst en gepresenteerd. De gemeente Schiedam zoekt nog naar een waardige herbestemming van het gebouw.

CD presentatie Orgelwerken JOOP SCHOUTEN

Presentatie

De presentatie van de CD met orgelwerken van Joop Schouten is uitgesteld tot het voorjaar van 2015. Nadere berichten volgen z.s.m.

PASEN 2014

Tijdens een plechtige hoogmis op Pasen j.l. voerde Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus de Missa in hon. Sti. Nicolaï van Joseph Haydn uit. Medewerking verleenden Elma van den Dool - sopraan, Klarijn Verkaart - mezzo, Mateus Kaidiz - tenor, Frans van Rooijen - bas. Een orkest samengesteld uit o.a.conservatoriumstudenten en de organist Carel Cames van Batenburg zorgden voor de begeleiding.